Кошик
Немає відгуків, додати
Авторські тексти з високою унікальністю!

Ми розповімо як написати або замовити статтю ВАК в Інформаційному центрі «Манускрипт»

Ми розповімо як написати або замовити статтю ВАК в Інформаційному центрі «Манускрипт»

Ми розповімо як написати або замовити статтю ВАК в Інформаційному центрі «Манускрипт»

Наукова стаття або стаття ВАК – це авторський твір, в якому аспірант описує результати дослідження з обраної теми.  За складом і тематичним розмаїттям статті ВАК можуть бути присвячені

- систематизації раніше проведених досліджень, так звані огляди;

- аналізу та обговоренню нової проблематики;

- оцінки і узагальнення раніше опублікованих досліджень або власних напрацювань.

Найкраще рішення – це замовити статтю ВАК в Інформаційному центрі «Манускрипт». Ми пишемо якісний текст і оформляємо статтю згідно з вимогами журналу, в якому ви будете публікувати матеріал. Це можуть бути наукові вісники, збірники монографій, онлайн журнали та інше. Для багатьох дисертантів важливо розміщення статті в наукових базах Google Scholar, Scopus, Web of Science та ін. Якщо матеріал не буде відповідати вимогам до оформлення і змісту, його не приймуть до публікації. Працюючи з компетентними авторами, ви можете бути впевнені, що перед оформленням тексту, автор ознайомитись з вимогами до написання статті ВАК і врахує їх при розміщенні основних компонентів статті.

Отже, з чого ж складається наукова стаття. Перше, що необхідно зробити – це описати проблему, яку ви будете розглядати в тексті. Наступним кроком є аналіз публікацій по обраній темі. Вам необхідно ознайомитися з матеріалами інших вчених, які піднімали питання в своїх наукових роботах. Не можна забувати про актуальність статті. Якщо обрана тема не актуальна для сучасної науки, стаття ВАК буде мати незначну практичну цінність. Після того, як ви виділили проблему, визначили вчених, які займалися її вивченням, і нарешті, виділили актуальність, формулюйте мету статті. Мета визначається темою і завданнями дослідження. Ви можете систематизувати матеріал, узагальнити, проаналізувати, інтерпретувати, обговорити та інше. Зміст основної частини буде визначатися саме метою дослідження.

Найскладніше це основна частина статті. Матеріал необхідно викладати послідовно. Спочатку потрібно вказати визначення термінам, якщо ви використовуєте найменування. Потім слід подати теоретичні пояснення по темі. У практичній частині основного тексту необхідно на прикладах підтвердити ваші думки і доводи. Заключна частина основного тексту включає в себе обговорення результатів статті.  

Наприкінці підбиваються висновки та визначаються перспективи подальшого дослідження. Щоб замовити статтю ВАК, необхідно визначитися з темою та вимогами до написання.

Інші новини