Кошик
Немає відгуків, додати
Авторські тексти з високою унікальністю!

ТЕЗИ ВАК

ТЕЗИ ВАК

ТЕЗИ ВАК УДК 37.012 Вплив «професійного вигорання» на педагогічну діяльність у сучасній школі

«Професійне вигорання» - одна з проблем сучасної педагогічної діяльності, з якою стикається майже кожен педагог. Сьогодні виділяють ряд причин, які викликають «синдром» професійного вигорання» і ряд методів, які застосовуються для його корекції або попередження

Автор тексту: ІЦ «Манускрипт» – виконання курсових, дипломних, дисертацій на замовлення, https://studentmanuscript.com.ua

Вплив «професійного вигорання» на педагогічну діяльність у сучасній школі

Дисертація на замовлення; Тези ВАК на замовлення

Педагогічна діяльність належить до стресогенних видів роботи, а педагоги зазнають суттєвих навантажень на психічну та емоційну сфери. Відповідальність за учнів, необхідність підтримувати взаємини з робочим колективом і батьками дітей, спричиняє появу у вчителів так званого синдрому «професійного вигорання», який полягає у реакції психіки і організму вчителя на негативні зовнішні реакції, пов'язані з педагогічною діяльністю і безпосередніми робочим обов'обов'язками. Питання «професійного вигорання» неодноразово досліджувалося в роботах вітчизняних і зарубіжних науковців: Р. І. Савіцька [1], Ю. Скорик [2], Т. В. Форманюк [3], Ю. М. Chemodurova [4], К. Маслач [5] та ін.

Дисертація на замовлення; Тези ВАК на замовлення

Причинами «професійного вигорання» є ряд стресогенних факторів, до яких відносяться наступні:

- напруженість і негативна атмосфера в робочому колективі і професійному оточенні;

- недостатні умови для особистого розвитку і самовираження;

- відсутність творчого підходу до роботи, одноманітність;

- відсутність позитивної оцінки з боку керівніцтва або колег;

- низька фінансова винагорода за роботу;

- неможливість професійного розвитку і підвищення по карєрних сходах;.

- невирішені конфліктні ситуації між колегами, батьками учнів, та самими учнями [1].

Дисертація на замовлення; Тези ВАК на замовлення

«Професійне вигорання» призводити до деструкції особистості вчителя, яка може мати негативні наслідки для здоров'я самого педагога і для учнів, які, як відомо, наслідують поведінку вчителя, а тому можуть засвоювати невірні зразки поведінки. У майбутньому ці учні стикнуться зі складностями у соціальній взаємодії і контактуванні з іншими людьми. У результаті виникнення хронічного стресу на роботі, психіка педагогів починає блокувати механізми психологічного захисту, так виникає емоційне вигорання. Під час роботи з учнями, і в кінці робочого дня, вчитель може відчувати втому, роздратування, невдоволення будь-якими помилками учнів, що «виливається» у нездатність ефективно здійснювати навчання і виховання дітей. Крім цього, «професійне вигорання» може негативно впливати на сімейні стосунки педагога, адже при хронічному стресі вчитель переносити свій негатив на роботі додому. «Професійне вигорання» проявляється у нездатності вчителя протистояти зовнішнім негативним впливам, відмежовуватися від емоційних конфліктів, долати стресові ситуації.

Дисертація на замовлення; Тези ВАК на замовлення

Проблема «професійного вигорання» пов'язана також з відсутністю загальноприйнятих механізмів подолання цього синдрому. Найвідомішими засобами подолання та корекції «професійного вигорання» є тренінги, психокорекційна робота з вчителями, релаксація.

Підсумовуючи вищевикладене, «професійне вигорання» - одна з важливих проблем педагогічної діяльності, яка вимагає розв'язків язання. Покращення умов роботи вчителя сприятиме зниженню стресу на роботі, що позитивно вплине на навчання і виховання підростаючого покоління.

 

 

Список використаної літератури

1. Савіцька Р. І. Проблема «професійного вигорання» у контексті підготовки майбутніх працівників освітніх закладів / Р. І. Савіцька // Педагогічний дискурс. – 2010. – Вип. 8. – С. 200-204.

2. Скорик Ю. Взаємозв'зв'язок особистісних якостей викладача вищої школи та процесу професійного вигорання / Ю. Скорик // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 131. – С. 181-185. –

3. Форманюк Т. В. Синдром емоційного згорання як показник професійної дезадаптації вчителя / Т. В. Форманюк // Питання психології. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – М.: Школа-Пресс, 1994. – Випуск 131. – № 6. – С. 57-63.

4. Chemodurova Ю. М. Проблема визначення соціально-психологічних компонентів професійної деформації особистості / Ю. М. Chemodurova // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Психологічні науки. - 2012. - Т. 2, Вип. 9. – С. 242-245.

5. Maslach С. Burnout: A multidimensional perspective // Professional burnout: Recent developments in the theory and research / Ed. W. B. Schaufeli, C. Maslach and T. Marek. Washington D. C: Taylor & Francis, 1993. – P. 19-32.

©ІЦ «Манускрипт» - 2019.

Інші статті