Кошик
Немає відгуків, додати
Авторські тексти з високою унікальністю!

Курсова робота з тими "Методи перекладу стилістичних засобів в оповіданні "Суничне віконце""

Курсова робота з тими "Методи перекладу стилістичних засобів в оповіданні "Суничне віконце""

Фрагмент практичної частини курсової роботи з теми "Методи перекладу стилістичних засобів в оповіданні "Суничне віконце""

У тексті оповідання Рея Бредбері використовуються різні лексико-семантичні засоби.

Транскрипція і транслітерація (14%) – це способи перекладу лексичної одиниці оригіналу шляхом відтворення її форми за допомогою літер мови перекладу. При транскрипції відтворюється звукова, фонологічна форма іншомовного слова, а при транслітерації – його графічна форма. Досить поширеним способом у сучасній перекладацькій практиці є транскрипція зі збереженням деяких елементів транслітерації. Оскільки фонетичні та графічні системи мов мають значні відмінності, то передача форми слова оригіналу мовою перекладу є приблизною [26]. Наприклад:

"But starting right here, with this little bit that’s familiar, watch it spread, watch Mars change so you’ll know it as if you’d known it all your life.” [47, c. 8]. – Але ми почнемо з цього, з дрібниць, до яких ми звикли, а щодалі – то більше, і незабаром Марс зміниться так, аж тобі здаватиметься, ніби ти тут прожила вік [46, c. 8].

“So here we are. And from Mars where? Jupiter, Neptune, Pluto and on out? Right. And on out. Why? Some day the sun will blow up like a leaky furnace. Boom—there goes Earth. But maybe Mars won’t be hurt. Or if Mars is hurt maybe Pluto won’t be, or if Pluto’s hurt, then where’ll we be, our sons’ sons, that is?” [47, c. 5]. – Ось ми й забилися сюди. А куди з Марса? На Юпітер, Нептун, Плутон і ще далі? Авжеж. Ще далі. Чому? Одного дня Сонце вибухне, мов дірявий казан. Бах – і нема Землі. Але Марс, може, й не постраждає; а якщо він постраждає, то, може, Плутон уціліє, а якщо ні, то що станеться з нами, чи то пак, з нашими правнуками? [46, c. 5].

“Will,” said Carrie, over and over again. “Will.” They stopped the truck by the quonset hut and the boys jumped down and helped their mother out. For a moment, Will sat behind the wheel, and then slowly got out himself to walk around and look into the back of the truck at the crates [47, c. 8]. – Уїлле, – повторювала Керрі,Уїлле... Ваговоз зупинився біля збірного будиночка, хлопчики поспригували вниз і допомогли матері вийти. Уїлл якусь хвилю посидів за кермом, а тоді повільно виліз, обійшов ваговоз і глянув на багаж у кузові [46, c. 7].

In the middle of the warm morning they drove out of town in a rented truck filled with great crates and boxes and parcels and packages, long ones, tall ones, short ones, flat ones, all numbered and neatly addressed to one William Prentiss, New Toledo, Mars [47, c. 8]. – Сонце вже піднялося високо й припікало, коли вони приїхали з міста в узятому напрокат ваговозі, який був напхом напханий великими й малими ящиками, пакунками й паками – високими, низенькими, довгими, пласкими; все було пронумеровано й чітко надписано: «Марс, Нью Толедо, Уїльяму Прентісу» [46, c. 7].

Методом транскрибування перекладаються лексичні одиниці топоніми та ономастикон (власні назви).

Калькування (25%). На відміну від транскрипції, калькування не завжди буває простою механічною операцією перенесення вихідної форми слова в мову перекладу; часто доводиться вдаватися до деяких трансформацій. У першу чергу це стосується зміни відмінкових форм, кількості слів у словосполученні, афіксів, порядку слів, морфологічного чи синтаксичного статусу слів і т. д. [16]. Наприклад:

"Do you feel like investing in the day after the middle of next week? Yes! I said. If I can fight this thing that makes us want to go back to Earth, I’d dip my money in kerosene and strike a match!”  [47, c. 6]. – Чи згоден ти вкласти все в те, що буде невідомо коли? – спитав я самого себе. – Так! – сказав я. – Якщо в такий спосіб я зможу перебороти оте, що штовхає нас назад на Землю, то я ладен жбурнути наші гроші в гас і тернути сірником [46, c. 6].

Еквівалент (47%). Еквівалентом в перекладознавсті називають постійну лексичну відповідність, яка точно співпадає із значенням слова. Опорою в тексті є терміни, які мають еквіваленти в рідній мові, вони допомагають краще розуміти характер тексту, або навіть є помічниками при розкритті значень інших слів [21, c. 4]. Наприклад:

His wife moved, a slight turn of her head.

“Will,” she said at last, “I want to go home.”

 “Carrie.”

“This isn’t home,” she said.

He saw that her eyes were wet and brimming. “Carrie. Hold on awhile.”

“I’ve got no fingernails from holding on now!” [47, c. 2]. –

Дружина поворухнулася, трохи повернула голову.

– Уїлле, – мовила вона нарешті, – я хочу додому.

– Керрі!

– Тут ми не вдома, – сказала вона. Він бачив її очі, блискучі, повні сліз.

– Керрі, потерпи ще трохи.

– Вже всякий терпець урвався! [46, c.2].

Перед нами діалог з оповідання Рея Бредбері. В діалозі вживається емфатичний повтор home. Ціль повтору в цьому фрагменті – наголосити на важливості даного концепту. В перекладу його відтворено за допомогою еквіваленту.

You heard them rustle the black roof like the first rain of a new season of endless rains [47, c. 2]. – Ти чуєш, як вони шурхотять по чорному даху, мов перший дощ нового сезону нескінченних дощів [46, c.1]. В цьому прикладі виділений фрагмент відтворено зі збереженням семантики та структури оригіналу.

Описовий переклад (39%) – це прийом, при якому слово вихідної мови замінюється словосполученням, яке розкриває його значення, а точніше дає більш зрозуміле пояснення даного слова, і людина, до якої доносять інформацію могла зрозуміти, про що йде мова. Хоча він має і деякі недоліки, адже деякі описи перекладу виходять дуже великими і це заплутує людину, яка слухає переклад [21, c. 4]. Наприклад:

The strawberry window, best of all, cured people of their paleness, warmed the cold rain, and set the blowing, shifting February snows afire [47, c.1]. –  Суничне віконце – найгарніше – викликало рум'янці на блідих щоках людей, зігрівало холодний дощ, запалювало рухливі лютневі завії полум'ям [46, c.1]. В цьому прикладі використана метафора cured people of their paleness. Лексема paleness в тексті оригіналу виражена іменником. В перекладі її відтворено за допомогою опису на блідих щоках.

Two dozen panes squared round the one big pane, colored of fruit wines and gelatins and cool water ices [47, c.1]. – Дві дюжини скелець кольору фруктових напоїв та желе, прохолодні, мов крижинки, а посередині – велике квадратне скло [46, c.1]. В цьому прикладі для відтворення метафори cool water ices вжито описовий переклад, побудований на порівнянні: прохолодні, мов крижинки.

Мовної компетенції і загальних фонових знань може бути недостатньо для розуміння твору на рівні понять. Причиною цього, на думку Є. Тарасова [35, с. 8], є розбіжності у національній свідомості комунікантів. Заповнення «зон нерозуміння» здійснюється перекладачем завдяки його професійній компетенції і глибокому аналізу тексту на рівні лексики і стилістики. Якщо виникають найменші сумніви стосовно того, що слово викликає у перекладача інший образ чи інші конотації/асоціації, ніж ті, що закладені автором у текст, важливим є детальний перекладацький аналіз лексеми із тим, щоб не допустити викривлення оригіналу через те, що якийсь фрагмент авторської картини світу залишився непоміченим чи не отримав достатньої уваги від перекладача. Керуючись власним досвідом, перекладач повинен перевірити, чи вибрані їм мовні форми оптимально відображають у перекладі образний та ціннісний компонент оригінального поняття.

Отже, процес перекладу вимагає від перекладача особливого виду художнього мислення, яке дозволить йому зорієнтуватися у ментальному і культурному просторі оригіналу. Це завдання може виявитися надскладним для перекладача.

Інші статті