Кошик
Немає відгуків, додати
Авторські тексти з високою унікальністю!

Курсова робота за темою "Стилістичні особливості туристичної реклами"

Курсова робота за темою "Стилістичні особливості туристичної реклами"

З практичної частини курсової роботи, присвяченої темі туристичної реклами

 

 

Серед стилістичних засобів в туристичній рекламі переважне місце відводиться метафор та епітетів. Метафора це стилістична фігура, яка, з  одного боку, припускає наявність подібності між властивостями її семантичних референтів, оскільки вона повинна бути зрозумілою, а з іншого боку – відмінності між ними, оскільки метафора покликана створити якийсь новий зміст [36]. Розглянемо приклади з газетної туристичної реклами:

Grenada – Live the Rhythms of Spice;

Serbia – Life in the Rhythm of the Heartbeat [58].

В першому прикладі, використана метафора на позначення Гренади Rhythms of Spice. Ця метафора виникла на основі асоціативного зв'язку, оскільки Гренада відома у світі під негласним назвою «острів спецій».

У другому прикладі, бачимо метафору Rhythm of the Heartbeat. Ця метафора бере початок з медичної термінології і буквально означає «биття серця». У цьому прикладі метафора слугує для створення образності з метою показати, що життя в Сербії – це постійний рух, подібно ритму ударів серця.

Епітет – один з найважливіших компонентів рекламного тексту, так як дозволяє передати якості й гідності товару. Автори використовують епітети для створення єдиного емоційно-забарвленого образу рекламованого об'єкта [1]. Особливо актуальним використання епітетів є при описі будь-яких позитивних сторін туристичного об'єкта. У наступній туристичної Інтернет-реклами знаходимо такі приклади:

Located by the river Thames, the centre offers sweeping views of the capital from the Coca-Cola London Eye to St paul's Cathedral. The Southbank Centre is a unique metropolitan arts centre, with acres of creative space and an extraordinary history [55].

The Coca-Cola London Eye is a major feature of london's skyline. It boasts some of london's best views from its 32 capsules, each weighing 10 tonnes and holding up to 25 people. Climb aboard for a breathtaking experience, with an unforgettable perspective of more than 55 of london's most famous віхах – all in just 30 minutes! [55].

Вищенаведені приклади показують, що епітети мають експресивним значенням, завдання якого-привернути увагу туриста, викликати в нього позитивні емоції, інтерес і т. д.

Метонімія випливає із здатності слова до своєрідного подвоєння в мові номінативну функції; вона являє собою накладення на нетипове значення слова його основного значення. Можна сказати, що метонімія базується на фактичній суміжності, тобто певних знаннях [8].

Panama – It stays in you;

Morocco – The country that travels within you [58].

У наведених прикладах, автор реклами з допомогою метонімічних підкреслює, що країна залишить людині спогади на все життя.

Для текстів туристичної реклами характерне використання интертекстуальных елементів. Інтертекстуальність – універсальна текстова категорія, яка розуміється як використання елементів існуючого тексту при створенні нового тексту. Інтертекстуальність репрезентує  вихідний текст через натяк, відсилання, виділення якого-небудь ознаки. Тим самим у процес комунікації включається або весь текст, або співвідносяться з ситуацією спілкування окремі його фрагменти. Інтертекстуальність пропонує якісь смисли, які кожен адресант повинен актуалізувати по-своєму: текстові смисли недобудовані і на реципієнта покладається завдання зрозуміти те, що сказано неявно, і це може призвести до множинної інтерпретації написаного чи сказаного [34]. Розглянемо наступний приклад з газетної туристичної реклами:

The Kingdom of Swaziland – A Royal Experience [58].

У наведеному прикладі використано слово royal з емоційно-експресивним забарвленням, яке визначається як  "relating to or belonging to a king or queen; used in the names of organizations that serve or are supported by a king or queen; very impressive, as if done for a king or queen" [51]. Свазіленд – це держава в Південній Африці. У цьому прикладі лексема royal виступає як інтертекст, оскільки відомо, що в Свазіленді править король (з 1986 року – Мсваті ІІІ). В руках Короля зосереджена вся виконавча влада.

У наступному фрагменті туристичної Інтернет-реклами, використаний интертекстуальный елемент біблійного походження, а саме образ Ісуса Христа і Євангелія:

10 h 00 Tour of the Beauvoir Sanctuary, a pilgrimage site dedicated to the Sacred-Heart of Jesus that towers over the city of Sherbrooke. Managed by the Marist Brothers, the sanctuary offers different activities like the Gospel Walk, a pilgrimage in the forest surrounding the sanctuary where you will find eight sculptures relating a scene of the Gospel [53].

Використання цих образів обумовлено туристичною пропозицією для паломників, звідси згадка найменувань, відомих в сфері релігії.

Антитеза як стилістичний прийом в туристичній рекламі використовується з метою створити контраст, підкреслити переваги чи переваги того чи іншого місця відпочинку, наприклад, у газетній туристичній рекламі зустрічаємо наступний приклад:

Slovakia – Little big country [58].

У цьому прикладі антитеза побудована на вживанні слів з антонимическим значенням little і big. Завдяки використанню створюється контраст антитези, метою якого є підкреслити велич, розміри території, які займає Словаччина.

Підводячи підсумок вищесказаного, серед стилістичних засобів, що використовуються в туристичній рекламі можна назвати метафори, епітети, метонімічних, интертекстуальные елементи та ін.

Інші статті