Кошик
Немає відгуків, додати
Авторські тексти з високою унікальністю!

Розмовні елементи в текстах англомовної преси

Розмовні елементи в текстах англомовної преси

Розмовні елементи в текстах англомовної преси

Для газетних текстів характерним є використання суспільно-політичних термінів, іноземних слів, великої кількості неологізмів, які входять у вжиток в результаті важливих подій у житті суспільства. Газетні тексти, представляючи собою письмову мову, включають різні елементи обігової, тобто розмовної мови. Основним показником розмовної мови служить «невимушеність» і відкритий характер спілкування. У зв'язку з цим, розмовна мова охоплює сленгізми, жаргонізми, просторечья, іншими словами всі види зниженої лексики. Вони служать стилістичним засобом виразності і дозволяють автору газетної статті зробити текст більш емоційним, експресивним, і таким чином, надати вплив на свідомість і сприйняття читача.

Розмовна мова найбільш близька до живої комунікації і найбільш яскраво відображає менталітет носіїв мови. Розмовна лексика швидше будь-яких інших шарів лексики англійської мови відображає загальну спрямованість максимальної емоційність і чутливість в слові.

Основними рисами розмовної мови є два критерії –  невимушений і неофіційний характер комунікації, а також емоційно-експресивна складова мови. У зв'язку з емоційним та експресивним забарвленням розмовної мови, їй притаманні різні інтонаційні відтінки, активна жестикуляція і мімічна виразність. Крім того, враховуючи непідготовленість розмовної мови, їй властива опора на ситуації комунікації, тобто ті умови і процес мовлення, в яких відбувається спілкування комунікантів.

Розмовна мова в пресі невіддільна від мови злочинних угруповань. Так, у текстах преси США виникло слово gangster, а з появою «сухого» закону утворилося слово bootlegger, яке означало контрабандне ввезення та збут спиртного і створення синдикатів алкоголю. Наприклад:

- Whitey Bulger: america's Most Wanted Bad and the Manhunt that Brought Him to Justice' by Kevin Cullen and Shelley Murphy [Top Celebrity Nicknames [Electronic resource]. – Access available at:  http://likes.com/celebs/top-celebrity-nicknames];

- Incinerator interests also funded some purportedly grass-roots activism against cement kilns, which could burn otherwise-incinerator-bound wastes as fuel. Such funding is just one manifestation of the "Baptist and Bootlegger" coalitions that are common in environmental policy [Top Celebrity Nicknames [Electronic resource]. – Access available at:  http://likes.com/celebs/top-celebrity-nicknames].

Метою вживання таких слів як Gangster, Bootlegger є підкреслити зв'язок з кримінальним світом, надати діям мовця смисли «незаконність дій».

Поширення розмовної мови пов'язане з появою соціальних груп, нових культур і субкультур, яким властива своя кодифікована мова (фанати музичних груп, емігранти, представники тіньових угруповань і  ін). Як приклад, можна згадати рух хіпі, завдяки якому в лексичну систему мови увійшли слова, Широке вживання отримали нецензурна лексика, різного роду лайку та брутальні вислови. Показово те, що ці вислови відсутні в офіційних словникових виданнях, оскільки відносяться виключно до розмовної лексики. Основною сферою застосування розмовної мови є повсякденна побутова комунікація, яка здійснюється у неофіційній обстановці. В результаті, критерії «неофіційності» і «невимушеності» є основними параметрами розмовного стилю. У зв'язку з цим розмовна мова протиставляється літературній книжкової мови і кодифицированному офіційним мови. Розмовна мова поширена в побутовому спілкуванні, тому за своїми характеристиками вона схожа з діалектами і просторечьем, наприклад:

- The reality star shocked fans last year when he wore just a tiny silver ball bag to the beach during the ITVBe favourite's Ibiza shows. And this year he has decided to recycle the look, only in bright red this time, as the cast hit Tenerife to film another sunshine special, which will kick off the new series due to return later this month [The Sun [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.thesun.co.uk]. Слово recycle означає «to put used objects or materials through a special process so that they can be used again; to use something such as an idea, writing etc again instead of developing something new» [Longman Dictionary of Contemporary English [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ldoceonline.com]. В якості розмовної елемента слово приймає значення кардинально змінити зовнішність.

- Swift's shunning of the popular service has had a ripple effect across the industry, prompting other artists to speak out – like country mega-star Garth Brooks – who last week called YouTube the devil in a Rolling Stone Country interview. They claim they pay people, he reportedly said. [But] they're not paying anything [The Mirror [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mirror.co.uk/]. Розмовне вираз mega-star використовується для того, щоб передати значення актора/актриси, співачки/співака. Приставка мега - вказує на «значущість», «масштабність» особистості.

Підводячи підсумок вищесказаного, розмовна лексика виявляє різну стилістичну забарвлення в текстах газетно-публіцистичного дискурсу. У процесі входження розмовної лексики в ужиток газетних текстів змінюється її смислове та емоційно-експресивний зміст, стилістична сутність, яка зумовлена екстралінгвістичними факторами розмовного стилю в цілому.

Ви можете замовити дипломну роботу, написавши нам на пошту manuscriptagency17@gmail.com або звернутися через форму замовлення на головній сторінці Інформаційного центру «Манускрипт».

Інші статті