Кошик
Немає відгуків, додати
Авторські тексти з високою унікальністю!

Зразок лінгвістичного аналізу слова в діахронії і синхронії

Зразок лінгвістичного аналізу слова в діахронії і синхронії

Дана стаття містить зразок лінгвістичного аналізу слова в діахронії і синхронії

1. That certainly was a possible avenue of inquiry. But it would be well to go slowly. Inquiries about Alan Carstairs must be very discreetly made.

В наведеному англійському реченні ми аналізуємо французьке запозичення «avenue». За семантичною класифікацією це калька, частково асимільована, яка відноситься до суспільної лексики та сфери мистецтва. Запозичення є іменником, вжитим в однині. Дане запозичення походить від старофр. слова «avenue», жіночого прислівника минулого часу від «avenir», що означає «підходити», і було запозичене з латинської мови «аdvenīre», от «ad + venīre». Сьогодні це запозичення вживається у значенні «вулиці, переважно обсадженої з обох боків деревами». Ця назва прийнята у Франції, Англії, США та багатьох інших країнах. В переносному значенні дане запозичення означає «спосіб, перспективу, напрям». В цьому прикладі запозичення вживається у значенні «перспективи»: «Так, тут, безсумніву, можна було б дещо дізнатися. Але краще не поспішати. Розпитувати про Алана Карстейрса потрібно дуже обережно».

2. Frankie toyed for a minute or two with the idea of a homicidal bishop who offered sacrifices of clergymen's sons, but rejected it with a sigh.

В наведеному англійському реченні ми аналізуємо французьке запозичення «bishop». Запозичення є іменником, вжитим в однині. За семантичною класифікацією це семантичне запозичення, повністю асимільоване, яке належить до релігійної лексики. Дане запозичення є похідним з французької мови «bishop», що має значення «священик високого чину; наглядач». В цьому прикладі запозичення вживається в значенні «священник». Це слово має особливе значення для церкви, оскільки використовується в Новому Заповіті для зображувального опису старійшин. В сучасній англійській мові часто вживається на позначення лідерів-святенників релігійних сект.

3. He reached the rendezvous successfully and found her there waiting for him. Frankie had not yet put in an appearance.

В наведеному англійському реченні ми аналізуємо французьке запозичення «rendezvous». Запозичення є іменником, вжитим в однині, і належить до абстрактних понять. За семантичною класифікацією це власне запозичене слово, частково асимільоване, яке належить до загальної лексики. Дане запозичення є похідним від середньофранцузського слова «rendez-vous», що має значення «місце для збору військ», тобто це слово належало до військової справи. З 1590 року слово набуло значення «призначене місце зустрічі». Саме в цьому значенні запозичення вжите в даному прикладі.

4. It is a marvel, almost you are exact this morning.

В наведеному англійському реченні ми аналізуємо французьке запозичення «marvel». Запозичення є іменником, вжитим в інфінитиві. За семантичною класифікацією це семантичне запозичення, повністю асимільоване, яке належить до загальної лексики. Запозичення увійшло в англійську мову в 1300 році у значенні «чудова історія або легенда» і походить від старофранцузького слова «merveille», що має значення «диво; сюрприз». Саме в значенні «диво» запозичення вжите у цьому прикладі.

5. Pardon, but your tie is bot symmetrical. Permit that I rearrange him.

В наведеному англійському реченні ми аналізуємо французьке запозичення «pardon». Запозичення є дієсловом в теперішньому часі. За семантичною класифікацією це власне запозичене слово, частково асимільоване, яке належить до загальної лексики. Запозичення увійшло в англійську мову в кінці ХІІІ ст. і означало «папську милість». Запозичення увійшло до англійської мови з французської від дієслова «pardoner» – «to grant; forgive», що має значення «дарувати; пробачати». З 1300 року слово набуло значення «пробачати образу без покарання», а значення «пробачення за цивільне або кримінальне порушення; звільнення від штрафу або обов’язку» виникло в кінці ХІV ст. В цьому прикладі дієслово вживається у значенні «пробачте/вибачте». Це значення «вибачення за незначну провину» з'явилося в 1540 році.

Інші статті