Кошик
Немає відгуків, додати
Авторські тексти з високою унікальністю!

Як написати тези?

Як написати тези?

Дана стаття містить зразок написання тез на тему: "Взаємозв'зв'язок словникового та контекстуального значення в англійській мові"

Лексичне значення є складним, багатоаспектним і разом із тим цілісним явищем. Слово характеризується не лише звуко-графічною оболонкою, а й наявністю певного, закріпленого за ним значення. В системі значень слова виділяються прямі номінативні значення (ice в його основному прямому номінативному значенні frozen water that transformed into crystalline state); номінативно-похідні значення слово earth  має наступні номінативні значення: world soil – land. Інші значення щодо основного є похідними, наприклад: upper part of earth’s crust; dark-brown crumby substance; territory with estatе; country; state та ін.; експресивно-стилістичне значення: переносні зі стертою образністю (table leg, door ring) і переносно-образні (iron nerves).

Актуалізуючись у контексті, слово часом отримує специфічне значення, яке не характерне для нього на рівні мови. Контекст забезпечує функціонування багатозначного слова. У цьому плані він є і засобом його актуалізації. Наприклад: The sky lamp of the night. Слово lamp – метафора. Це значення здатне виразити одночасно два поняття – лампа й місяць. Слово lamp отримало додаткове контекстуальне значення – місяць. Процес реалізації контекстуального значення у мові передбачає, що перша його частина визначається із системи мови, а друга – з контексту. Причиною переходу контекстуального слова у словникове є те, що контекстуальне значення слова служить точнішому опису певного явища. Наприклад, слово fast вжите у наступних реченнях: 1)         That parked BMW is a fast car; 2)   That car is traveling fast; 3) That doddery old man is a fast driver. Семантична значущість асоційована зі словом fast.  У першому випадку fast пов’язане з потенціалом автомобіля. У другому – йдеться безпосередньо про об’єкт, у третьому – йдеться про певну рухливість, яка перевищує норму.

Публіцистичний дискурс найбільш швидко реагує на зміни, що відбуваються у мові. В публіцистичних текстах часто вдаються до використання контекстуального значення з метою створення емоційно-експресивного ефекту та більшого впливу на читача. Наприклад: Greeks buying gifts. SOTHEBY'S held its first Greek sale in 2001. Контекстуальне значення даного речення побудоване на основі фразеологізму Greek gifts, що має значення дари данайців, тобто подарунки, які приховують небезпеку. Даний усталений вираз є компресією цитати Вергілія, яка міститься в поемі «Енеїда»: I fear the Greeks, even when bringing gifts.

Таким чином, словникове значення завжди закріплене у мові і зафіксоване у словнику; контекстуальне ж значення не закріплене у мові і виникає лише у певних ситуаціях, тобто лише за умови функціонування даної лексеми у тому чи іншому словесному оточенні, тобто контексті.

Ви можете замовити тези, написавши нам на пошту manuscriptagency17@gmail.com або звернутися через форму замовлення на головній сторінці ІЦ «Манускрипт»

Інші статті