Кошик
Немає відгуків, додати
Авторські тексти з високою унікальністю!

Як скласти словосполучення?

Як скласти словосполучення?

Дана стаття містить зразок складання словосполучень з наведених слів

Unanimity (іменник), deliberation (іменник), agreement (іменник), government (іменник), arbiter (іменник), codify (дієслово), responsibility (іменник), authority (іменник), powerful (прикметник), obvious (прикметник), solemnity (іменник), unify (дієслово), categorize (дієслово), exercisable (прикметник), unification (іменник), deficiency (іменник), equity (іменник), duality (іменник), powerful (прикметник).

Словосполучення з даними словами і їхні українські еквіваленти:

Unanimity of taste and judgment – єдність  смаків та суджень; long deliberation upon a constitutional question – тривале обговорення конституційного питання; a mutual agreement – взаємна згода; а tacit agreement – мовчазна згода; а responsible government – відповідальний уряд; а provisional government – тимчасовий уряд; an arbiter of our fate – вершитель нашої долі;  some companies codify information – деякі компанії кодують інформацію; аn administrative responsibility – адміністративна відповідальність; а personal responsibility – власна відповідальність; this responsibility lies with a supplier – відповідальність несе постачальник;  a complete authority over personnel – необмежена влада над підлеглими; а competent and reliable authority – компетентне і надійне джерело влади; аn indisputable and unquestioned authority – бездоганна і безперечна влада; a powerful forсе – могутня сила; an obvious question – питання, яке напрошується саме собою; a disappointment obvious to everyone – розчарування очевидне кожному; the solemnity of his words – суттєвість його слів; unified into one nation – ті, що об’єдналися в одну націю; data are given to be partially categorized – дані надані для часткового систематизування та розподілення за категоріями; exercisable right by law – законне право здійснення; to achieve unification of a country – досягати об’єднання країни; hearing deficiency – дефект слуху; mental deficiency – розумова неповноцінність; the most serious deficiency in  air defence – найсерйозніший недолік протиповітряної оборони; а court of equity – суд, що вирішує справи, спираючись на право справедливості; principle of equity – принцип справедливості; duality principle – принцип подвійності; а powerful enemy – сильний ворог (гідний суперник).

Інші статті