Кошик
Немає відгуків, додати
Авторські тексти з високою унікальністю!

Тлумачення семантичного поля мовної одиниці

Тлумачення семантичного поля мовної одиниці

Дана стаття містить зразок аналізу семантичного значення лексичних одиниць (на прикладі англомовних синонімів)

Аналіз семантики слів:

І. Exact, precise, асcurate

Синонімічною домінантою в даному ряду виступає слово еxact – точній, правильний, вірний, чіткий. Ця лексема є стилістично нейтральною. Лексеми precise, асcurate розширюють її значення і виділяються за семантико-стилістичним значенням. Так, лексема precise означає точній, акуратний, ретельний, педантичний, а асcurate – точній, правильний, педантичний, достовірний, надійний і т. ін. Ці лексеми мають емоційно-експресивне забарвлення.

ІІ. Deep, profound

Слова deep і profound складають семантичну одиницю, оскільки характеризуються однаковим семантичним значенням – глибокий, ґрунтовний, фундаментальний в поєднанні з іменником meditation – роздум, мислення.

Слова deep і profound є контекстуальними синонімами. Лексема deep служити характеристикою фізичної величини – в глибину, тобто на великому видаленні від поверхні, наприклад, глибока нора, глибока яма. Лексема profound характеризує психологічний процес, наприклад, глибокий сон, глибока задумливість і ін.

ІІІ.  Good-bye – farewell

Good-bye означає термін, який використовується, коли хто-небудь йде або пішов – до побачення, до швидкої зустрічі.

Farewell означає термін, який використовується коли прощаються – прощавай, прощавайте.

Лексема Good-bye є офіційним терміном і може вікорістовуватіся в діловій лексиці, при веденні ділової кореспонденції, в публіцистиці.

Лексема Farewell характерна для розмовного, художнього і також для публіцистичного стилю.

IV. Gay – blithe

Gay означає веселий, радісний. Дана лексема характерна для розмовного стилю, і часто використовується як сленг.

Blithe – безтурботний, життєрадісний, щасливий, блаженний. Дана лексема характерна для розмовного і художнього стилю, особливо для поезії. Вона не може бути використана в офіційному стилі. Проте, крім художнього, вона може використовуватися в публіцистиці для надання виразу емоційно-експресивного забарвлення.

V. Evening – eventide

Evening означає вечір, захід, творчий вечір. Дана лексема має стилістично-нейтральне значення, тому може використовуватися практично у всіх функціональних стилях, як: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній.

Eventide означає сутінки, вечірня пора, година під кінець дня. Як видно з вказаних значень, дана лексема характеризується емоційністю і експресивністю, тому характерна для використовування в художньому стилі, особливо в поезії.

Інші статті