Кошик
Немає відгуків, додати
Авторські тексти з високою унікальністю!

Перекладацькі помилки: приклади

Перекладацькі помилки: приклади

Дана стаття містить зразок аналізу перекладацьких помилок

Прочитайте текст та знайдіть перекладацькі помилки, якщо такі є. Запропонуйте свій варіант:

The advertiser is the core institution of the field of advertising management, and expenditures of advertisers provide the basis for estimates of the size of the advertising industry. Expenditures by all advertisers in all media (newspapers, magazines, business papers, television, radio, direct mail, outdoor billboards, and so on) were estimated to be over $88 billion in 1984 having more than tripled in the 9-year period after 1975 when they were about $28 billion.

Рекламодавець є центральною фігурою у сфері рекламного менеджменту. Витрати рекламодавців забезпечують базис для оцінки розмірів рекламної галузі. Щорічні витрати усіх рекламодавців на усі засоби розповсюдження інформації (газети, журнали, ділові вісники, телебачення, радіо, поштові відправки, дошки оголошень та ін.) складали на 1984 рік більше 88 млн дол., тільки за дев’ятирічній період, це втричі більше, ніж за цей же період після 1975 року, коли сума складала близько 28 млн дол.

core institution – центральною фігурою

estimates of the size – оцінювання розміру

advertising industry – рекламная індустрія

media – засоби масової інформації

 

billion – млрд.

they were – витрати складали; сума витрат складала

Інші статті