Кошик
Немає відгуків, додати
Авторські тексти з високою унікальністю!

Віршовані рядки в лінгвостилістичному вимірі

Віршовані рядки в лінгвостилістичному вимірі

Дана стаття містить зразок проведення лінгвостилістичного аналізу англомовного віршу.

Аналіз І

OZYMANDIAS

P. B. Shelly

I met a traveler from an antique land,

Who said – «Two and vast trunkless legs of stone

Stand in the desert... Near them, on the sand,

Half sunk a shattered visage lies, whose frown,

And wrinkled lip, and sneer of cold command,

Tell that its sculptor well those passions read

Which yet survive, stamped on these lifeless things,

The hand that mocked them, and the heart that fed;

And on the pedestal, these words appear:

My name is Ozymandias, King of Kings,

Look on my Works, ye Mighty, and despair!

Nothing beside remains. Round the decay

Of that colossal Wreck, Boundless and bare

The lone and level sands stretch far away».

 

ОЗИМАНДІЯ

П. Б. Шеллі (переклад: Камалія Готті)

Зустрів мандрівника я з давньої землí,

Де він блукав пустельними пісками,

І мовив він мені такі слова:

Я бачив велетня розбитого віками.

Годину владний не торкнувся людських рис –

Друк яких – думки, що є нетлінні,

Ті почуття, що прочитавши митець,

Щоб згодом їх увічнити в камінні.

На постаменті збереглись відбитки слів:

«Я – Озимандія! Могутній цар царів!

Мені схиляйтеся, коріться, бійтесь гніву!»

І більш нічого. Навкруги одні руїни –

Уламки величі, що світ колись жахала

Й безмежні піски пустельної рівнини...

 

Аналіз вірша дозволив виявити серед лексико-стилістичних засобів віршу, які використовує автор віршу П. Б. Шеллі, виявити наявність ряду метафор і метонімій. Описуючи ті, що залишилося від монумента царя, автор використовує метонімію: «Two and vast trunkless legs of stone/ Stand in the desert». В даному прикладі метонімія побудована на основі суміжності: legs of stone stand означає залишки кам'янської кам'яного монумента. Метафори вживаються автором для опису зовнішності царя, увічненого у кам'янко яному монументі: «Half sunk a shattered visage lies, whose frown, And wrinkled lip, and sneer of cold command,/ Tell that its sculptor well those passions read/ Which yet survive, stamped on these lifeless things». Використовуючи ці метафори, автор показує, що навіть зруйноване годиною обличчя кам'яне кам'яного монумента передає справжні риси суворого царя.

Метафора наявна і в наступному реченні: «The lone and level sands stretch far away». За допомогою цієї метафори автор показує, що навколо розбитого годиною монумента немає нічого крім безлюдної пустелі. Це допомагає йому створити образ Годині, зображуючи з одного боку, швидкість його плину, і з іншого його руйнівні можливості.

В наступному реченні використовується повтор, що сприяє досягненню більшого впливу на читача. Напис, що викарбуваний на монументі, свідчить про те, що скульптура присвячена незвичайній людини, яка називає себе: King of Kings (Цар Царів). Окрім того, напис містить наказові та окличні речення: «Look on my Works, ye Mighty, and despair!».

Вірш насичений яскравими епітетами: antique land, vast and trunkless legs of stonе, cold command, lifeless things, colossal Wreck та ін.

До синтаксичних засобів експресивності віршу відноситься епіфора. Епіфора передбачає повторення слів, звуків та ін. в кінці речення, наприклад: «I met a traveler from an antique land,/ Who said – «Two and vast trunkless legs of stone/ Stand in the desert... Near them, on the sand,/ Half sunk a shattered visage lies, whose frown».

Або: «Look on my Works, ye Mighty, and despair!/ Nothing beside remains. Round the decay/ Of that colossal Wreck, Boundless and bare/ The lone and level sands stretch far away».

 

Аналіз ІІ.

To Chloris

by Sir Charles Sedley

 

AH, Chloris! that I now could sit

As unconcern'd as when

Your infant beauty could beget

No pleasure, nor no pain!

When I the dawn used to admire,

And praised the coming day,

I little thought the growing fire

Must take my rest away.

 

Your charms in harmless childhood lay

Like metals in the mine;

Age from no face took more away

Than youth conceal'd in thine.

But as your charms insensibly

To their perfection prest,

Fond love as unperceived did fly,

And in my bosom rest.

 

My passion with your beauty росло,

And Cupid at my heart,

Still as his mother favour'd you,

Threw a new flaming dart:

Each gloried in their wanton part;

To make a lover, he

Employ'd the utmost of his art -

To make a beauty, she.

 

Аналіз віршу показує, що автор широко використовує такі лексико-семантичні засоби, як звертання: AH, Chloris! that I now could sit. Також у тексті віршу наявні архаїзми, наприклад: Age from no face took more away/ Than youth conceal'd in thine. Займенник thine вживається для позначення другої особи в однині.

У тексті віршу використовується нетипова для англійської мови архаїчна конструкція... nor , яка була властивою для вираження заперечення в середньоанглійський мові: No pleasure, nor no pain! Автор вживає подвійне заперечення. Сьогодні використовується конструкція neither... or...

У деяких рядках автор вдається до скорочення слів, що характерно для поезії для збереження рімі, наприклад: Age from no face took more away/ Than youth conceal'd in thine. Або: Still as his mother favour'd you,/ Threw a new flaming dart/ To make a lover, he Employ'd the utmost of his art -/ To make a beauty, she.

У тексті віршу автор використовує багато епітетів, які служать експресивним засобом увиразнення: infant beauty, harmless childhood flaming dart.

Також у тексті віршу ми виявили ряд порівнянь, наприклад: AH, Chloris! that I now could sit/ As unconcern'd as when/ Your infant beauty could beget.

Або: Your charms in harmless childhood lay/ Like metals in the mine. У цьому прикладі окрім порівняння використовується метафора: Like metals in the mine, оскільки автор зазначає, що чари жінки майже закарбувалися в героєві.

Автор порівнює молодість, яка більше приховала в людині, з віком, який не змінив краси обличчя: Age from no face took more away / Than youth conceal'd in thine.

Інверсія в тексті віршу служити для увиразнення значущих слів, наприклад: AH, Chloris! that I now could sit/ As unconcern'd as when/ Your infant beauty could beget. Або: Age from no face took more away/ Than youth conceal'd in thine.

Автор використовує метафори, наприклад, коли описує прихід нового дня або палаючий вогонь, що стає все більшим. Метафора в даному випадку побудовані на основі схожості ознак, а саме схожості з поведінкою людини: When I the dawn used to admire,/ And praised the coming day,/ I little thought the growing fire/ Must take my rest away. Окрім того автор персоніфікує полум'я, зазначаючи, що це полум'я може лишити його спокою: I little thought the growing fire/ Must take my rest away.

Автор персоніфікує любов, яка летить та знаходить притулок в серці героя: Fond love as unperceived did fly,/ And in my bosom rest, або називається недосвідченою, юну, дитячою, та такою, що не викликає ні задоволення, ні болю: Your infant beauty could beget/ No pleasure, nor no pain!

На протязі всього віршу автор використовує повтори, головним чином, на позначення жіночих чарів: Your charms in harmless childhood lay/ Like metals in the mine;/ Age from no face took more away/ Than youth conceal'd in thine./ But as your charms insensibly/ To their perfection prest,/ Fond love as unperceived did fly,/ And in my bosom rest. Або на позначення краси: Your infant beauty could beget/ No pleasure, nor no pain; My passion with your beauty росло,/ And Cupid at my heart; Employ'd the utmost of his art -/ To make a beauty, she.

Також автор персоніфікує пристрасть і красу, які можуть зростати, а самє по мірі зростання душі героїні зростає пристрасть героя: My passion with your beauty росло,/ And Cupid at my heart. Показовим є вживання образу Купідона, який вважається символом кохання, який асоціюється зі стрілами, які запалюють серця людей коханням, що підтверджується наступним реченням: Still as his mother favour'd you,/ Threw a new flaming dart. Також в цьому прикладі використовується перифраз his mother, який означає богиню кохання Венеру.

До синтаксичних засобів експресивності віршу відносяться анафора, яка передбачає повторення слів, звуків та ін. на початку речення, як в даному уривку: Each gloried in their wanton part/ To make a lover, he/ Employ'd the utmost of his art -/ To make a beauty, she;

та епіфора, яка присутня і в наведеному уривку і в ряді наступних. Епіфора передбачає повторення слів, звуків та ін. в кінці речення, наприклад: Your charms in harmless childhood lay/ Like metals in the mine;/ Age from no face took more away/ Than youth conceal'd in thine.

Або: But as your charms insensibly/ To their perfection prest,/ Fond love as unperceived did fly,/ And in my bosom rest.

Або: My passion with your beauty grew,/ And Cupid at my heart,/ Still as his mother favour'd you,/ Threw a new flaming dart.

Інші статті